ЛЕГЕНДИ

Легенда про Київ

Південними сусідами праслов’ян у X-VII ст. до н.е. були войовничі кіммерійці - найдавніший народ української історії, назва якого дійшла до нас. Уперше про кіммерійців згадує Гомер в "Одіссеї" та "Іліаді", трохи пізніше - клинописні ассирійські тексти та інші античні автори. Проте ці згадки доволі "скупі" і не завжди зрозумілі. Найбільше і найдостовірніше про кіммерійців розповів давньогрецький історик Геродот.

Легенди, страхи та таємниці Києва

Легенди, перекази і страхи плетуть невидимий простір кожного давнього міста, визначаючи його неповторність і шарм, певна частка якого пов’язана з непізнаною сферою релігійних явищ. Наприклад, у Києві чимало усіляких страхів останнім часом виплескуються з нагоди різних контроверсійних будов та реконструкцій. Ідеться, зокрема, про події навколо Десятинної чи Андріївської церков, Софії Київської, а також цвинтаря на горі Щекавиці. Києвом одразу почали ходити чутки, що всі ці будови-реконструкції призведуть до жахливих епідемій та нещасть для міста. Ці чутки охоче підхоплюють і поширюють городяни.

Легенда про трьох братів - засновників Києва

Поляни ж жили в ті часи окремо і володарювали родами своїми...
І були три брати: один на ймення Кий, а другий - Щек, а третій - Хорив, і сестра їхня - Либідь. Кий сидів на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щекавицею, а Хорив - на третій горі, через що і прозвана вона Хоривицею. І була у них сестра Либідь, на честь якої річку назвали.

Найдавніша легенда про заснування Києва

“Історія початків Київської держави належить до найтяжчих питань всесвітньої історії, не так через брак відомостей, як завдяки своїй традиції, з котрою й досі наука не може собі дати ради”.
Михайло Грушевський

Кожен киянин уже з самого дитинства знає легенду про заснування рідного міста. Легенда про братів Кия, Щека, Хорива та сестру їх Либідь викладена у давньому літописі, що являє собою, поза сумнівом, величну енциклопедію цінних відомостей про Київську Русь. Ідеться про “Повість временних літ” (модернізований варіант назви – “Повість минулих літ”).

Легенда про створення Києва

Історія Києва досить довга й значна. Точний час появи Києва досить важко визначити. Легенда говорить що велике місто було передбачено Святим Андрієм - апостол був вражений видовищем дніпровських схилів і видами на річку Дніпро. Передбачається, що Київ існував вже у V ст. - спочатку лише як торговельне поселення. Поступово місто набуло статусу центра всієї східно-слов’янської цивілізації й досягло свого "Золотого Століття", ставши центром Київської Русі в X-XII ст.
Політичне й культурне значення Києва було майже втрачено під час татаро-монгольского завоювання 1240 р.